top of page

ורדה בְּרֶגר אות וכתם  1986-2024 -  רטרוספקטיבה

 בית האמנים  - ת"א, מאי 2024
 

 תערוכה זו, עוקבת אחר התפתחות יצירתה של ורדה

בּרֶגר כאמנית מחאה. נשענת על רקע מדעי של בוגרת כימיה בטכניון ובאוניברסיטת  תל אביב ,בציור ובשירה היא מעבירה את המסר בשפתה: "אנו, בני אנוש, חולקים את כדור הארץ עם החי והצומח. אנו קשורים כחוליות בשרשרת, ניתוק חוליה אחת מסכן את כולנו, וכמין העומד בראש הפירמידה אנו נושאים באחריות לשמור את המגוון כולו בכוכב החיים המופלא שלנו, על פי תחזיות מדענים אנו באמצעה של ההכחדה הששית. עתידנו מותנה בדרך של חיים בצוותא, בשוויון משאבים עם החי והצומח ובשלום עם שכנינו ובעולם כולו".

התייחסותה של ברגר לנושאים אלו באמנותה היא אוניברסלית ובה בעת לוקאלית, על-זמנית ובה בעת עכשווית.  האיום הגרעיני, נדידה ומוות בטביעה של פליטים מאזורי רעב ומלחמה, אפליית נשים קשה, רציחות מטעמי "כבוד" המשפחה, ולאחרונה אירועי הזוועה בשבעה באוקטובר והמלחמה הנמשכת, הרס והרג רבים ביניהם חפים מפשע.   מעל לכל, אכזבתה האישית ממולדתה - ישראל, כמדינה ללא חזון לגבולות ושלום.

         

האובייקטים ביצירתה נבראים מתוך כאוס של כתמים: זרמי צבע אקריליק מדולל ,דקיקים וספונטניים, נוצרים בטלטול הנייר וכולאים: אריה, איילה, עירום נשי ללא ראש. אלא שמבט נוסף מגלה סימני תיל, או שהם דרוסים בצמיג שחור או תחת סולית נעל אדומה. איום הקורונה הביאה אותה לעסוק במעגל החיים והיא נתנה לו ביטוי בשלוב ציור וצילום -צילור. בשנים האחרונות, בּרֶגר הוסיפה לעבודותיה סמל המראפרר לסלילDNA  ובסיסיו האחידים לכל חי, ולסימן השלום.

 

במהלך שנות יצירתה, פיתחה האמנית שפת ציור אישית, פרופ' משה צוקרמן עמד על ייחודה: "יש בעבודותיה שקיפות כנגד עוצמת צבע, היוצרת ניגודים מרשימים, ייחודיים מאוד. אין לטעות בזיהוי עבודתה המופלאה, הציורים מאוד אקספרסיביים, מלאי תנועה, ואיכות אמנותית המזמינה השתקעות אסתטית. מדובר בהישג ברמת ההיגד הנובע דווקא מהבו־זמניות של האסתטיקה המרהיבה והמסר הביקורתי."

ורדה ברגר היא "הציירת שאכפת לה" - אמנית בעלת מסר אקולוגי וחברתי, המתעדת לאורך שנים ביכולת מרשימה את מחשבותיה ואת שעיניה רואות

 

LETTER & BLOT

Varda Breger - 1986-2024 - Retrospective

This exhibition follows the development of Varda Breger's work as a protest artist. She conveys her message in painting and poetry in her language: "We humans share our unique Earth with flora and fauna. We are connected as links of a chain. The severing of one link endangers us all, according to scientists we are in the middle of the sixth extinction. Our future is contingent on living together, equally sharing our planet's resources, and finding a way to live in peace."

Breger's approach to these themes in her art is universal and, at the same time, local, timeless, and contemporary. The nuclear threat, migration, mass drowning's of refugees from starvation and war zones, severe discrimination and murder of women, and most recently, the atrocities of 7th October, and the ongoing war that destroyed and killed many innocent people. Above all, there is her disappointment with her homeland – Israel - as a country without a vision of stable borders and peace.

 

Planted in a land of bloody tears

I dream of roses, words of

Peace.

The objects in Breger's work are created from a chaos of blots: thin and spontaneous streams of color generated by shaking the paper, capturing a lion, a gazelle, and a nude headless woman's body. However, another look reveals barbed wire marks, either run over by a black tire or under the sole of a red shoe. The threat of COVID-19 brought her to preoccupation with the life cycle, and she expressed it in a technique of photo-painting. In recent years, Breger has created a symbol in her works that alludes to the double helix of DNA and its bases (A-T, G-C) which are shared by all life forms, and combined it with the peace sign.

The artist developed a personal painting language. Prof. Moshe Zuckerman pointed out its distinctiveness: "Her works encompass transparency versus intense color, creating striking, distinctive contrasts. Her brilliant work is easily identifiable. The paintings are very expressive, full of movement, and have an artistic quality that invites aesthetic immersion. It is an achievement at the statement level that stems from the simultaneity of the spectacular aesthetic and the critical message."

Varda Breger is "the painter who cares" - an artist with an ecological, and social message, documenting her thoughts and what her eyes see with impressive ability over the years.

Nurit Tal-Tenne – curator

Jerusalem Post

קטלוג התערוכה

 

ורדה ברגר פרוטפוליו 

bottom of page