top of page
לִפֽנֵי-אַחֲרֵי  לֵפָנַי-אַחֲרַי
הדס לוי, גלריה מיקה – ת"א, 2012
קטלוג: לִפֽנֵי-אַחֲרֵי / לֵפָנַי-אַחֲרַי", דפוס אדנת, גלריית מיקה, 2012
הארץ 

 

לצפייה בקטלוג התערוכה

לביקורת "זה לא אני זה המצב", דורית פוקס הלס

bottom of page