top of page
שלג בים המלח
 ברוך שחם, בית האמנים – ת"א, 2008

התערוכה מאפשרת לצופה הצצה אל עולם האוטיזם, מנקודת מבטו האישית של אב לילד אוטיסט.  העולם ששחם חושף בפנינו מתקיים תוך ניגוד מתמיד בין המציאות הממשית למציאות הפרטית, המתרחשת בראשו של בנו. ניסיונותיו ליצור קשר עם בנו הולידו דיאלוג שבבסיסו עומדת היצירה האמנותית – זו של האב, האמן, וזו של הילד. המצלמה, המשמשת עבורו אמצעי אמנותי, מרתקת את הבן ומעוררת אצלו תגובות ספונטאניות ו"שיתוף-פעולה". פעולת הצילום היא בה בעת מעשה אמנות ואמצעי תקשורת.

לצפייה בקטלוג התערוכה

"מקור ראשון," נעמי גולן, "דיאלוג חסר בן אב לבנו"

bottom of page