top of page
בא מאב 
סמדר לומניץ, חלל סטודיו האמנית, 2013
18 שנה למות האב, מסע לדמותו.
אנימציה, ציור, אובייקט סאונד, וגווית חתול,
בית האמנית - ר"ג, בתמיכת "מפעל הפיס", 2013

בתמיכת "מפעל הפיס", רמת גן 

בשנת 1995 התאבד אביה של האמנית והותיר אחריו מכתב פרידה. בתערוכה סמדר מתחקה אחר דמותו באמצעות קידוד ומשחק, פירוק ובנייה, תוך שימוש בכלי מדיה שונים (דיגיטליים וחומריים). מסע החוקר את דמותו, מסריו, ומורשתו. היא חוקרת את שורשיו הגרמניים וסוד זהותו שהתגלה לאחר מותו - רצח, התאבדות ואלימות במשפחה כחלק מההיסטוריה המשפחתית, תוך שהיא מבקשת גם לבחון אם יש מרכיב תורשתי בנטייה הזו אל המוות. 

 
"קצת יותר", ערוץ 10,  ראיון עם ג'ייסון דנינו הולט

 

טקסט תערוכה ודימויים

bottom of page