top of page

Cut Out Doll

פולה פרחי 

  בית האמנים ת"א אוקט' 2021 

גוף העבודות, מורכב מחלקי זיכרונות מהגיל הרך, ספק התרחשו ספק בדיה. שאפשרי שיקראו כאילוסטרציות לסיפורים שראוי שיסופרו. "אני כ"כ רגילה לאורך השנים

לשים את המילים בעבודות, עד ששכחתי איך לדבר" - (פ.פ).

העבודות לא נדרשות למילים, תיווכי זה כאוצרת לוקה בחסר, למול מלאכת רקמת טלאי הכאב והאימה, המורכבת מיריעות גזה - תחבושות, חלקי קנבס משומשים, ציורי מים ישנים שנקרעו והתפקדו לשימוש חוזר באמצעות תפירה, החוברים לאמירה שהינה בבחינת ג'יבריש[i] המבקש לזעוק ולמלל את שאירע. אלא כשם שאין ביכולתו של הפעוט לארגן את הסיפור באופן קוהרנטי ורציף ולהשמיעו כעדות מילולית בהירה, כך גם פני העבודה.

ובאחת העבודות על יריעת גזה מופיעה ילדה אולי אישה, שרועה ו"תפורה" מעליה רקום טקסט בלתי אפשרי לקריאה, לצידה ישובות נשים עירומות העסוקות בטיפול בעוללים, צבע המים האדום הנוכח מותיר את כתמיו כעדות לפצעים פתוחים. ובעבודה אחרת, הנה הוא - הפה, זה המבקש לספר את שאירע, אלא שהוא חסר פנים וגוף, כענן מרחף, מתחבא לו מעבר ליריעת התחבושת הלבנה, בינות פעוטות  בשר ודם, ספק בובות קשורות בחוט. ובעבודת פחם אקספרסיבית על נייר, מופיעה דמות הקושרת באדיקות את פיהם של פעוטות. וברישום נוסף, דמות אחרת גדולת ממדים עוד מעט ותצא מגבולות המצע לעברנו, אוחזת בידה בחוזקה בראשו של עולל.  וכמותן יש רבות, מערסלות, מחבקות ומפיהן דברי מתיקה מרגיעים ושירים נוגים על אוזני תינוקות, ואין לדעת.

__________________________________________________

גִ'יבְּרִישׁ - לפי האקדמיה ללשון העברית: קַשְׁקֶשֶׁת. כינוי לדיבור הנשמע כשפה אך אינו אלא רצף של הברות חסרות פשר, שאינן מובנות אף לדובר עצמו.

בית האמנים תל אביב מציג תערוכה בנושא התעללות

בילדים - ARTTELLING

ראיון. רשת ב' ענת שרון בייליס 

ARTODAY - גילי סיטון

 

bottom of page