top of page
אמני העמק 2015
תערוכה קבוצתית, תמרת, עמק יזרעאל, 2015, 2014

"ים הדגן מתנועע, שיר העדר מצלצל, זוהי ארצי ושדותיה,   זהו עמק יזרעאל.
תבורך ארצי ותהולל, מבית אלפא עד נהלל.                      מה, מה לילה מליל, דממה ביזרעאל
 נומה עמק, ארץ תפארת, אנו לך משמרת". 
(נתן אלתרמן – שיר העמק)

 

אנו שמחים להציג בפניכם, זו השנה השלישית, את תערוכת "אמני העמק" במסגרת פסטיבל "חלב ודבש". מפגש אמנות מקומי של אמני עמק יזרעאל, על מגזריו ומחוזותיו השונים.

תערוכה שנתית זו, שהפכה זה מכבר למסורת, מאכלסת השנה כ- 90 יצירות אמנות ממדיות מגוונות של 50 אמנים ויוצרים תושבי העמק. ביניהם: חיה גרץ-רן, אלי שמיר, יעקב דורצ'ין, מרב סודאי ואמנים נוספים. כמו כן, משתתפים אמנים תושבי "כפר תקוה", שהינם בעלי צרכים מיוחדים.

התערוכה מייצרת אצלנו הצופים חוויה ויזואלית ורגשית, אודות רוח המקום. מפגש אמנות עכשווי ובן-דורי,        המבטא את רחשי הלב לעמק ולנופיו מהיבטים שונים באמצעות מדיות מגוונות.

לצפייה בקטלוג התערוכה 2015

לצפייה בקטלוג התערוכה 2014

כתבה עיתון עמק יזרעאל

ידיעון המועצה

מרב סודאי, 'ערבה בוכייה אמא', וידאו ארט, 2015

bottom of page