דודו גרשטיין
דודו גרשטיין

Infinity Tour שלוש שכבות מתכת בצביעת יד, 2011

נעמי ודודו גרשטיין
נעמי ודודו גרשטיין

בתיה עוזיאל ואנוכי

רוכבים ברוח
דודו גרשטיין בשותפות "מגזין אופניים",
באהבה לילדי בי"ח אלין, גלריה גרשטיין, 2010
YNET - מעורבות

לצפייה בקטלוג התערוכה

לצפייה בצילומים מערב הפתיחה וההתרמה