top of page

מרב סודאי, 'ערבה בוכייה אמא', וידאו ארט, 2015

אמני העמק
תערוכה קבוצתית, תמרת, עמק יזרעאל, 2016

תערוכת "אמני העמק" במסגרת פסטיבל "חלב ודבש"

תערוכה שנתית זו, שהפכה זה מכבר למסורת, הינה מפגש אמנות מקומי של אמני עמק יזרעאל, על מגזריו ומחוזותיו השונים. התערוכה מאכלסת השנה כמאה יצירות אמנות ממדיות מגוונות (ציור, צילום, פיסול וידאו ארט, ועוד) אמנים ויוצרים תושבי העמק. ביניהם אמנים מובילים וידועים דוגמת: אלי שמיר ויעקב דורצ'ין, לצד חובבים. כמו כן, משתתפים אמנים תושבי "כפר תקוה", שהינם בעלי צרכים מיוחדים.

מפגש אמנות עכשווי ובן-דורי, המבטא את רחשי הלב לעמק ולנופיו מהיבטים שונים. מרבית היצירות המוצגות נוצרו מתוך זיקה ואהבה לעמק ובהתייחסות לאווירת המקום מהיבטים שונים: חקלאות, מים, אור חיצוני ופנימי, אור הטבוע בין האדמה לשמיים, נופים, עושרו של הטבע ובעלי החיים הסובבים בו. כמו כן, מופיעים אזכורים והרהורים נוסטלגיים, היסטוריים, תרבותיים, מקומיים ואחרים, ומבט נוכח להווה ולעתיד.

 

לצפייה בקטלוג התערוכה 2016

לקריאת כתבה במקומון "זה מה יש"

אתר מועצת עמק יזרעאל

לקריאת כתבה ב-ycom

ראיון ברשת ב' "שישי בשש-תרבות" אודות תערוכות אמני העמק

אירועי פסטיבל חלב ודבש ומידע אודות התערוכה

bottom of page