top of page

מסכה-זהות
ציור, פיסול, צילום ווידאו ארט
פב'- מרץ 2007, גלריה "גבו", ת"א

 

 

משתתפים: חגית שחל, אחמד כנען  אתי נאור, עינן כהן, אהוד אורן

תמי סואץ ועוד.

זהות-מסכה, מסכה-זהות, טבעה הנזיל של המציאות במסורת היהודית

   המגילה

עוסקת בהיפוך ומהפך בגורל וברעיון של הסתרת הזהות האמתית. תערוכת מסכה וזהות מציעה זוויות חדשה שבין סממניה 'המצב האנושי', בינת הלב של האמן 

והתפשטות הפלורליזם

 
קטלוג, בהוצאת גלריה גבו 

 

bottom of page