top of page
בית חם
אודות ניצול והתעללות בילדים בתא המשפחתי        תערוכה קבוצתית, המשכן לאמנויות בית מאירוב חולון,2015

יוני – אוג' 2014, בית מאירוב, חולון 
בשנים האחרונות, מופיעים ייצוגים אמנותיים רבים אודות המשפחה "המורכבת". בניגוד לטשטוש התקשורתי והחדשותי אודות סיפור משפחתי עלום עדויות, בשל מגבלות החוק והשמירה על זכויות הקטין או בשל אי היכולת לתעד ויזואלית את המעשה בשעת אמת, הרי שבתערוכת "בית חם" האמנים מציגים נוכחות פלסטית וקולית ונוגעים ישירות בנושא בעצב חשוף, בלי הסתר פנים, בבקשה לתשומת לב נוספת שלנו לשרטוט תמונת מצב משפחתית. 
14 יוצרים ישראלים ובינלאומיים נוגעים ישירות בנושא בעצב חשוף

התערוכה מוקדשת לכל הילדים שהיו והינם, וקיוו ועודם מקווים לבית חם.

בהשתתפות: יעל בלבן, נורית ירדן, מלי דה קאלו, נועה בן נון מלמד, חיה גרץ רן, בתיה מלכא, שרון פרופ רש"בם, גיא כהן, גד אפוטקר, סיליה קא טונג, המלחין  ערן בדינרי, המשוררת שז.

 

לצפייה בקטלוג התערוכה

כתבה NRG אמנות - "התעללות בילדים: בוטה מדי למוזיאונים בישראל"
כתבה ב"וואלה" מדור "להיות הורים"

לקריאת כתבה ב"הארץ"

לקריאת כתבה ב"מחנה"

bottom of page