©  2018 Nurit Tal-Tenne

בית חם
אודות ניצול והתעללות בילדים בתא המשפחתי. תערוכה קבוצתית, המשכן לאמנויות בית מאירוב חולון,2015

14 יוצרים ישראלים ובינלאומיים נוגעים ישירות בנושא בעצב חשוף

התערוכה מוקדשת לכל הילדים שהיו והינם, וקיוו ועודם מקווים לבית חם.

בהשתתפות: יעל בלבן, נורית ירדן, מלי דה קאלו, נועה בן נון מלמד, חיה גרץ רן, בתיה מלכא, שרון פרופ רש"בם, גיא כהן, גד אפוטקר, סיליה קא טונג, המלחין ערן בדינרי, המשוררת שז.

 

לצפייה בקטלוג התערוכה

כתבה NRG אמנות - "התעללות בילדים: בוטה מדי למוזיאונים בישראל"
כתבה ב"וואלה" מדור "להיות הורים"

לקריאת כתבה ב"הארץ"

לקריאת כתבה ב"מחנה"