top of page

מסע בחומר - נירית לבב-פקר

פיסול בברזל וטכניקה מעורבת

2007, גלריה "שורשים", תל-אביב

 

קטלוג, הוצאה עצמית

 

באתר אסימון אודות התערוכה

c

אודות התערוכה בארטפורטל

 אשת הברזל: מעצבת שמלות הכלה שהחליטה לפסל 

 ynet -כלבים משרשראות אופניים

bottom of page