©  2018 Nurit Tal-Tenne

הרואיות קיבוצית נשכחת
אסמי תבואה ומגדלי שמירה - 100 שנה לקיבוץ,
תערוכת צילום אילן שגב, בית האמנים, ת"א, 2010

 

טקסט ודימויים מהתערוכה

 
Family of Layers
תערוכת צילום, אילן שגב, 2009

 

לקריאת טקסט מהתערוכה