top of page
עירום לכוד – רון אייגנר
גלריה גל-און, ת"א,2009
פתיחת התערוכה בהופעת המוסיקאית טובה גרטנר
Ynet- מעורבות, בית העם גלריה הפועלים לאמנות ושירה:
טקסט תערוכה
עירום לכוד 2
צילוםעירום לכוד 1
הזמנה עירום לכוד צד 1
עירום לכוד 5
עירום לכוד
עירום לכוד 1
צילום
bottom of page