top of page

שְׂעָרֵךְ הָאָרֹךְ, נַעֲרָה, שְׂעָרְךָ הַקָּצֵר

תערוכה קבוצתית אמני כפר סבא , ספט' 2019

כל הקיץ התאמנו פרחים לפרוח. בתוך האדמה הסבלנית וצברו כוח"

.זרתי אלייך, אבל הייתי אחר", שערך הארוך, נערה, שערך הקצר..."- יהודה עמיחי)

האמנים: אביה ממון, ד"ר אורי בית-אור, אילן צוריאל, אינס צור, אלכס גל,           אתי (אתיקה) יפה, בריאן ברמן, גדעון שני, גילת גור-אריה גרינברג, דורי קליין,  דינה טוקר, הדר הרפה, ורה צ'רניך, חיותה ורדי, מיכאל בלומנפלד, מיכל גלטמן כ"ץ, מינה סשקיס מרגלית, מלכה אדלר, ניבה הרסגור הנדין, ניצה לאופר, נעמי לינזן,  סטלה בכר, צבי רייכוורגר, צפי בירן, רבקה לביא-שנלר, רונית סנפיר.

המשוררים: ד"ר אורי בית-אור, נגה אורנשטיין סולודר, צביקה ביקל.

 

 

התערוכה עוסקת בשיער על משמעויותיו הרבות כפי שהן באות לידי ביטוי ביצירותיהם של אמני כפר סבא, המבטאים במדיות מגוונות נקודות מבט אודות הנושא בהקשרים ביוגרפיים, רעיוניים, ספרותיים, תרבותיים ואסוציאטיביים /שונים

בעבודות רבות השיער כאלמנט המהווה ציר זמן מרכזי להצגת נרטיבים וזיכרונות פרטיים וקולקטיבים. השיער כאובייקט אורגני משתנה ומתחדש הנושא בחובו מנעד רגשות ותחושות, ביניהן: זהות אישית ועיצוב עצמי, שייכות, געגוע, יופי, פיתוי ואיימה. השיער מסמל פוטנציאל של עוצמה וחולשה, כסמן גיל, המעיד

.אודות חיות, מחלה ומוות

 

היבט מרכזי נוסף של קבוצת עבודות אחרת הינו התייחסות אל השיער כאובייקט המנותק מהגוף החי. במצב זה השיער מאבד מערכו כמושא תשוקה ונהפך לחומר

/גלם ולעיתים לאובייקט מרתיע ומטריד

 

צפי בירן,
אודות עבודת הוידאו " It's all about הר"

 המיצב של רונית סנפיר  NOT MY CUP OF TEA 

מיצג דורי קליין - שיערות נפשי 

כל הכפר העיתון המקומי של כפר סבא

bottom of page