top of page
מים - חיים
תערוכה רב תחומית 
ספט' 2005, "הגלריה החדשה במכון לאמנות בת-ים", בת-ים.
שי פרדו - מנהל גלריה.

תשעה עשר אמנים מבטאים את צימאונם היצירתי,
מתוך עולם נרחב של אסוציאציות ותכנים הנקשרים לנושא. 
משתתפים: שמעון אבני, שמעון לב, ניצן המרמן, אורלי אביב,      ורד אדיר, שרית אכטנברג, זהר כהן ועוד.
מעריב בת ים
מקומון בת ים חולון

שרית אכטנברג, גשמי ברכה 2004 טכניקה מעורבת על נייר

ערב פתיחת התערוכה עם אלון שטיגליץ מומחה
הזמנה צד 1
bottom of page