©  2018 Nurit Tal-Tenne

אמנות מבית
אוצרת התערוכה השנתית של עובדי וגמלאי "בנק הפועלים" כ-400 יצירות וכ-100 משתתפים
2013 ,2015 ,2016, 2017 

תערוכת העשור ל"אמנות מבית" בסימן תרומת ההכנסות ממכירת היצירות למען פרויקט "אמץ לוחם".

 

לצפייה בקטלוג התערוכה 2017

לצפייה בקטלוג התערוכה 2016

לצפייה בקטלוג התערוכה 2014

לצפייה בקטלוג התערוכה 2012