שרון רשב"ם פרופ, נופים צרובים
שרון רשב"ם פרופ, נופים צרובים

שמן על בד, 2007

שרון רשב"ם פרופ, מגדל המים
שרון רשב"ם פרופ, מגדל המים

שמן על בד, 2007

נופים צרובים - זיכרונות ילדות בקיבוץ

תערוכת יחיד, שרון רשב"ם פרופ, בית העיתונאים, ת"א, 2007

תקציר התערוכה

ביקורת תערוכה מאת ארנון לפיד