נופים צרובים - זיכרונות ילדות בקיבוץ

תערוכת יחיד, שרון רשב"ם פרופ, בית העיתונאים, ת"א, 2007

תקציר התערוכה

ביקורת תערוכה מאת ארנון לפיד

 

©  2020 Nurit Tal-Tenne. Designed by Gidi Gilam

שרון רשב"ם פרופ, נופים צרובים

שמן על בד, 2007