פלג בן זאב, פרגמנט מוידאו ארט, 2008

זיו פלג בן זאב, פיסול ווידאו ארט

רגליים באוויר 
זיו פלג בן זאב

ברזל. בטון. גבס. חתיכות נייר, פיסות מלים.

זיכרונות נעדרים / מיצב. גלריה ארליך, 2008.

עריכת וידאו ארט: גל מוג'ה.

קטלוג תפור תפירת יד.

לצפייה בטקסט התערוכה

זיו פלג בן זאב, רגליים באוויר, סיסים, 2008.